Zaraď cestujúcich podľa toho, či sú v jednotnom čísle (jeden, singulár) alebo v množnom čísle (viac, plurál). ​