Zaraď cestujúcich podľa toho, či sú to slovesá, podstatné mená alebo číslovky. Pomôžu ti otázky v zátvorke.