Cestujúci oddychujú. Pomôž im nájsť miesto na oddych podľa toho, či majú jednu slabiku, dve slabiky alebo tri slabiky.